Phố - Cà phê sạch khai trưởng quán thứ 3 Trong hệ thống

Phố - Cà phê sạch khai trưởng quán thứ 3 Trong hệ thống

847 lượt - 28/04/2017 03:20:02
Với mục tiêu mỗi năm phát triển thêm 1 quán trong vòng năm năm tới, đưa thương hiệu PHỐ - Cà phê sạch trở thành địa chỉ tiện lợi và gần gũi với khách uống cà phê thực sự tại thành phố Vinh.

Xem chi tiết >>
Một số hình ảnh về cà phê sạch