icon
Tên SP : Máy Pha Cà Phê VBM Lollo 2 Group
Mã SP: 42ACF32B
Mô tả:


Cấu hình kỹ thuật:

Group head : E61 58mm

height (cm) : 55

Depth (cm) : 60

Width(cm) : 76

Weight (kg) : 66

Brewing System : Volumetic

Boiler size : 7

Boier Type : Heat Exchanger

Power : 4000w

Pump : Rotary

P.I.D : No

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thời gian bảo trì: 48 tháng (Miễn phí chi phí nhân công)

Một số hình ảnh về cà phê sạch