icon
Tên SP : MÁY ESPRESSO PICOLO - ITALA
Mã SP: 17AF2F52
Mô tả:


Cấu hình kỹ thuật:

Group head : E61 58mm

height (cm) : 35

Depth (cm) : 43

Width(cm) : 22

Weight (kg) : 18

Brewing System : lever

Boiler size : 1

Boier Type : Single boiler

Power : 1400

Water Reservoir : yes

Pump : Vibration

P.I.D : No
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Thời gian bảo trì: 48 tháng (Miễn phí chi phí nhân công)

Một số hình ảnh về cà phê sạch